NORMAL TAHSİLAT PROGRAMI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Tahsilat İşlemleri > Normal Tahsilat işlemleri >

NORMAL TAHSİLAT PROGRAMI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1) İşlemin yapılabilmesi için sicil numarasının ya da abone numarasının yazılarak Enter tuşuna basılması gerekmektedir.

2) Cari işlem tipi ödemenin nasıl yapılacağına dair bilgiyi içermektedir.

3) Kısmi tahsilat tutarı boşluğuna toplam borç içerisinde tahsil edilecek tutarın yazılması gerekir.

4) Tahsil edilecek borcun listeden seçilerek yanındaki mavi kutucuğun işaretlenmesi gerekir.

 

Son olarak sol üst köşede yer alan kayıt butonuna basılarak işlem tamamlanır.