OFLINE ÇALIŞAN BANKALAR

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Banka İşlemleri >

OFLINE ÇALIŞAN BANKALAR

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

offlinecalisanbankalar

 

   Belediyeler ile yapmış oldukları anlaşmalar neticesinde belediye adına tahsilat işlemlerini gerçekleştiren bankalardır.

Bu bankalar gün içerisinde yapmış oldukları tahsilatları gün sonunda kuruma aktarırlar.

Bu konuya ilişkin aktarım işlemlerinin izlendiği ekran olmasından ötürü önem taşımaktadır.