ONLINE EL TERMİNALİ OKUMA PLANI OLUŞTURULMASI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > El Terminali İşlemleri >

ONLINE EL TERMİNALİ OKUMA PLANI OLUŞTURULMASI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

   El terminali okuması yapılacak bölge bilgisi seçilir

   İlgili dönem bilgisi girilir

   Okuma planı oluşturulacak defter numarası girilir.

   Okumaya ait ilk okuma tarihi girilir.

   Endeks memuru kayıt numarası girilerek KAYDET butununa tıklanır