OTOMATİK MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe >

OTOMATİK MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   Otomatik Muhasebeleştirme başlığı altında; Ödenek, Tahakkuk, Tahsilat, Taşınır, Personel Maaş, Banka Ekstre muhasebeleştirmesi gibi ay sonunda ya da gün sonunda oluşturmamız gereken yevmiyeleri kısa, pratik ve hatasız oluşturabileceğimiz ekranlar yer almaktadır.