PARAMETRİK TANIMLAR VE YARDIMCI İŞLEMLER

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe >

PARAMETRİK TANIMLAR VE YARDIMCI İŞLEMLER

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

   Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe modülünün son alt başlığı Parametrik Tanımlar ve Yardımcı İşlemler dir.

   Bu başlık altında Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe modülün’de kullanılan tüm parametreler tanımlanır ve düzenlenir.

   Bütçe Kodları ve Hesap Planı girişi, Yardımcı Muhasebe İşlemleri, Muhasebe Hesap Karşılıkları ve Diğer Muhasebe Parametrik tanımları alt başlık olarak bu modül altında gerçekleşir.