PERSONEL MAAŞLARINI MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Otomatik Muhasebeleştirme İşlemleri >

PERSONEL MAAŞLARINI MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

   İşçi ve Memur maaşlarını muhasebeleştireceğimiz ekranlar bu başlık altında yer almaktadır.

   Personel servisinin maaşları oluşturmasının ardından, muhasebe birimi olarak işçi ve memur maaşlarını ayrı ayrı muhasebeleştirip yevmiyelerini oluşturuyoruz.