PİYASA ARAŞTIRMA TUTANAĞI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Satın Alma ve Destek Hizmetleri Modülü > Doğrudan Temin Programı > Doğrudan Temin Veri Girişi İşlemleri >

PİYASA ARAŞTIRMA TUTANAĞI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

   Piyasa Araştırma Tutanağı talebi yapılan malzemelerin, komisyonca belirlenen görevliler aracılığıyla aldıkları teklifin ayrıntılı bilgilerini içermektedir.

   Yaklaşık maliyet cetveli adı altında ekran aşağıdaki gibidir.

 

 

   Doldurulması gereken 10 temel alanlar mevcuttur. Bu bilgilerin doldurulması aşağıdaki gibidir.

1.Alımı yapılacak harcama birimi seçilir.

2.Dosya numarasını mercek yardımıyla, tanımlamasını yapmış olduğumuz dosyayı seçer ve ekranımıza çağırabiliriz.

3.Firma sıra numarası alanındada, mercek kullanılarak istediğmiz firmanın adını bulur ve seçeriz. Firma daha önceden tanımlı değil ise yeşil (+) butonuna basarak yeni firma tanımlayabiliriz.

4.Teklif tarihi bilgilerini her firma için, ayrı ayrı gireriz.

 

Not: 5,6,7,8,9 numaralı alanların doldurum işlemi, örnek olarak dolu ekran görüntüsü üzerinden devam edeceğiz.

 

 

 

1.Ekranın sağ köşesinden malzememi seçtiğim zaman, ekranın sol tarafında bulunan isşlem sıra numarası ve miktarı otomatik olarak gelir ve sistem fiyat yazmamızı bekler.

2.Miktar alanı, daha önceden talepte malzemenin adını ve miktarını oluşturduğumuz için, sistem tarafından otomatik olarak gelecektir.

3.Verilen teklife göre birim fiyat gireriz.

4.Miktar ve birim fiyatı birbirleriyle çarpar ve tutar alanını otomatik olarak doldurur.

5.İlgili malzeme için KDV belirlenmek istenilirse, KDV bilgileri girilebilir.

 

Farklı bir firma için teklif girişleri yapılacağı zamanda, aynı yollar izlenecektir.

‘’F’’ harfi bulunan buton ise, alımı yapılacak malzemeler için her bir firmanın verdiği teklifleri göstermektedir.

 

 

‘’F’’ butonun gösterdiği firma teklifleri ekranı aşağıdaki gibidir.

 

 

 

 

 

   Bu ekran içerisinde yer alan bilgiler, firmaların vermiş olduğu tekliflerdir. Sol taraftaki büyük ‘’K’’ harfi ise, firmaların vermiş olduğu teklifleri diğer ‘’KARAR’’ adlı ekranımıza aktarmamızı sağlar. Bu yapma nedenimiz, karar ekranında tekrardan malzeme girişi yapmamaktır. Aktarma yapılarak iş kolaylığı sağlamaktır.

 

   Daha önceki oluşturduğumuz teklifleri görmek için liste butonunu kullanabiliriz.