POSTA ÇEKİ TAHSİLAT İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Tahsilat İşlemleri >

POSTA ÇEKİ TAHSİLAT İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

postacekitahsialt

 

 

 

   Mükelleflerin vergi borçları veya cezalarını posta çeki veya posta havalesi yoluyla kuruma ödemesi durumunda bu menu kullanılır. Menü posta çekinin tanımlanması, tanımlanan çekin posta çeki tahsilat ekranında çağrılması iptali , bordro ve icmal işlemlerinden oluşturmaktadır.