POSTA ÇEKİ TAHSİLAT İCMALİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Tahsilat İşlemleri > Posta Çeki Tahsilat işlemleri >

POSTA ÇEKİ TAHSİLAT İCMALİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tahsilat icmali, gerçekleştirilen tahsilatların kodlar şeklinde görüntülenmesini sağlar.

 

1) İcmali yapılacak tarih aralığının seçilmesi için ilk ve son tarih aralığı yazılır.

2) İcmali alınmak istenen modüllerin ilk ve son modül numaraları girilir

3) Cari işlem tipi seçilir.

 

 

NOT: Kırmızı kutucukta istenen bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra sol üstte yer alan “Yazdır” butonu tıklanır. Böylece alınmak istenen tahsilat icmaline ulaşılır.

Posta çeki tahsilat iptalleri yukarıda anlatılan tahsilat iptali ekranından yapılmaktadır.