POSTA ÇEKİ TAHSİLATLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Otomatik Muhasebeleştirme İşlemleri > Gelir Muhasebeleştirme İşlemleri >

POSTA ÇEKİ TAHSİLATLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Posta Çeki Tahsilatlarının muhasebeleştirilmesi ekranı yardımıyla, PTT tahsilat veznelerimizin gerçekleştirdikleri tahsilatları, gün sonlarında muhasebeleştirme işlemini sağlıyoruz.

   Ekranda veznedar numarası yazılarak tek bir veznenin tahsilatlarına ulaşabileceğimiz gibi, veznedar numarası bölümünü boş bırakarak tüm veznedarlarımızın tahsilatlarını tek bir fiş üzerinde muhasebeleştirebiliriz. Belgeyi düzenleyen birim seçildikten sonra yevmiye numarası otomatik sıradaki boş geçici yevmiye numarasını atacaktır.

   Yevmiye tarihi, ilk tahsilat ve son tahsilat tarihleri seçilir. İlgili numarası, belge düzenleme nedeni ve PTT hesap kodu seçildikten sonra, sol üstte yer alan “İşlem” butonu tıklanarak istenen yevmiyeye ulaşılır.