RAYİÇ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN EMLAK BEYAN RAPORLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Emlak Vergisi Gelirleri > Emlak Beyan İşlemleri > Emlak Beyan Raporları >

RAYİÇ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN EMLAK BEYAN RAPORLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

   Rayiç bedeli değişikliği yapılacak emlak için ilk ve son beyan tarihi girildikten sonra yazdırılacak metne ilişkin rapor tipi seçilir.

   Son olarak sol üst köşede bulunan “YAZDIR” butonuna basılır.