RAPORLAR

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Zabıta Modülü > Zabıt Varakları ve Para Cezaları >

RAPORLAR

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

zabitrarakasiraporlari

 

   Zabıt Varakası Raporları Bölümünde;

 

Zabıt Varakası Raporu,

Şuç Oranları Grafik İcmali

İdari Yaptırım Tutanağı Listesi ekranları bulunmaktadır.