SAHA FİRMALARI VEYA KURUM BİLGİSİ TANIMI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Program Parametreleri > Saha işlemleri Parametreleri >

SAHA FİRMALARI VEYA KURUM BİLGİSİ TANIMI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Saha okumalarını gerçekleştiren personelin bağlı olduğu firma ve kurum bilgilerinin tanımlandığı ekrandır.

 

 

 

1) Listeden kurum seçildikten sonra “yeni” tıklandığında sistem otomatik olarak sıra numarasını atar. Açıklama kısmı doldurulur ve aktivasyon kodu aktif olarak

seçilir. Sol üst köşede yer alan “ kayıt” butonu tıklandığında saha firmaları veya kurum bilgileri tanımlanmış olur.