SAHA İŞLEMLERİ PARAMETRELERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Program Parametreleri >

SAHA İŞLEMLERİ PARAMETRELERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

sahaislemleriparametreleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Saha İşlemleri Parametreleri başlığı altında saha ekipleri, iş emirleri ve kaçak su işlemlerine ilişkin tanımlamalar yapılmaktadır.