SAĞLIK RAPORU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Evlendirme Modülü > Raporlar >

SAĞLIK RAPORU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

   Sağlık raporu alınmaması durumunda evlenme yapılamaz.

   Sağlık raporuyla ilgili usul ve esaslar, sağlık alanındaki değişen ve gelişen şartlar da dikkate alınmak suretiyle Sağlık Bakanlığınca yayımlanacak genelgeyle belirlenir.

   Akıl hastalarının evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla belgelendirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bu ekran beyan girişi menüsünde sağlık raporu butonu ile aynı işlevdedir.

   Beyan girişi menüsü veya raporlar menüsü ne girilir beyan sıra numarası yazılır erkek adı soyadı ve kadın adı soyadı yazılır.

   Cinsiyeti bölümünden erkek için ayrı kadın için ayrı çıktı alınmalıdır.

   Gönderildiği sağlık kurumunda ise kişi hangi hastaneden sağlık raporu alınacaksa , alınacak hastanenin ismi yazılır.