SAYAÇ DURUMUNA GÖRE TÜKETİM VE TAHAKKUK RAPORU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Raporları > Su Tahakkuk Raporları >

SAYAÇ DURUMUNA GÖRE TÜKETİM VE TAHAKKUK RAPORU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bu menü, abone grubu, sayaç durumu, gelir tahakkuk türü esas alınarak belirli dönemlerde belirlenmiş aralıklardaki abonelerin tüketim raporlarının görüntülenmesini sağlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Kurum seçimi yapıldıktan sonra ilk abone ile son abone numarası yazılır.

2) İlk ve son döneme ait tarih manuel olarak yazılır. İlk ve son tarih aralıkları doldurulur.

3) Abone grubu listesinden abonenin dahil olduğu grup seçilir.

4) Sayaç durumu listesinden sayacın durumu işaretlenir.

5) Gelir tahakkuk türü listesinden tahakkukun türü seçilir. İcmal tipi de seçildikten sonra sol üstte yer alan “yazdır” butonu tıklanarak sayaç durumuna göre tüketim ve tahakkuk raporu görüntülenir.