SAYAÇ MARKA TANIMLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Program Parametreleri > Su Genel Parametreleri >

SAYAÇ MARKA TANIMLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bu ekranda sayaç markalarına ilişkin (Teksan, Baylan vs.) tanımlamalar yapılmaktadır.

 

 

 

1) “Yeni” butonu tıklandığında sistem kayıt numarasını otomatik atar. Açıklama kısmına tanımlanması istenen sayaç markası yazılır.

2) Aktivasyon kodu olarak “aktif” seçimi yapılır ve “kayıt” butonu tıklanır. Böylece sayaç marka tanımlaması gerçekleşmiş olur.