SAYIŞTAY İLAMLARI GİRİŞİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Diğer Çeşitli İşlemler > Sayıştay İlamları >

SAYIŞTAY İLAMLARI GİRİŞİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Yeni butonu tıklanarak sıra numarası belirlenir. İlam numarası yazıldıktan sonra ilgili kayıt numarası mercek yardımıyla seçilir.

   İlam tarihi, kesinleştiği yıl, tutarı, tahsilatı ve terkin miktarı girilir. Var ise açıklama yazılarak “Kaydet” butonu tıklanır.

   Böylece ilam kaydedilmiş olur.

   Önceki, Sonraki butonları tıklanarak veya mercek yardımıyla kayıtlar görüntülenebilir.