SAYIŞTAY İLAMLARI RAPORU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Diğer Çeşitli İşlemler > Sayıştay İlamları >

SAYIŞTAY İLAMLARI RAPORU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   İlgili kayıt numarası biliniyorsa girilir, bilinmiyorsa mercek yardımıyla seçilir. Muhasebe yetkilisi ve yardımcısı bilgisi girildikten sonra “Yazdır” butonu tıklanarak rapora ulaşılır.