SAYIŞTAY İLAMLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Diğer Çeşitli İşlemler >

SAYIŞTAY İLAMLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

   Sayıştay İlamları, Diğer Çeşitli İşlemler modülünün üçüncü alt başlığıdır.

   Sayıştay’ın istediği ilamlar bu ekranlar aracılığıyla kaydedilip raporlanır.