SAYIŞTAY RAPORLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Diğer Çeşitli İşlemler >

SAYIŞTAY RAPORLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

digercesitliislemler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sayıştay’ın Cvs formatında istediği bütün raporlara bu başlık altından ulaşılmaktadır.