SIHHİ MÜESSESE RUHSAT BAŞVURU BEYANI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Zabıta Modülü > Ruhsat Denetim Programı > Veri Giriş İşlemleri ve Ruhsat >

SIHHİ MÜESSESE RUHSAT BAŞVURU BEYANI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

   Sıhhi müessese başvurusunda bulunan işletmeler için beyan bilgi girişinin yapıldığı ekrandır.

   İletme bilgileri girişi eksiksiz ve doğru olarak yapılmalıdır.

   Beyan işleminden sonra verilen ruhsatın üzerinde değişiklik işlemi yapılamaz.

 

   Ekranda görünen tüm bilgilerin personel ve işletme başvurusunda bulunan kişi tarafından doğru şekilde girilmesi gereklidir.

   Tüm bilgiler girildikten sonra kayıt butonuna tıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

   Yan tarafta bulunan bu ekranda ise gerekli belgeleri , zorunlu olup olmadığını ve belgenin seçim işlemini yapabiliriz.

 

 

   Üstte bulunan bu bölüm ise ruhsat ücreti tahsili ve harcı yapabileceğimiz ekrandır.

   Tahsilat için gelir numarası seçilir.Yeni butonuna tıklanır sistem yeni bir sıra numarası verir,

   Mevzuatta belirtilen ruhsan ücret veya harcı tutarı girilir

   Kayıt butonuna tıklanır. Sonrasında tahakkuk işlemine tıklandığında ücret tahsil edilmiş olur.

 

   Yanlış girilen bir tahsilat bilgisi iptali için ise, tahakkuk listesinde görünen gelir seçilip tahakkuk İptal butonuna tıklandığında tahakkuk işlemi iptal edilmiş olur.

   Bu işlem terkin olarak adlandırılır.