SIHHİ MÜESSESELER RUHSAT İÇİN GEREKLİ BELGE TANIMLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Zabıta Modülü > Ruhsat Denetim Programı > Ruhsat Denetimi Parametrik Tanımlar >

SIHHİ MÜESSESELER RUHSAT İÇİN GEREKLİ BELGE TANIMLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sıhhi Müesseseler için İstenen Belgeler:

 

1-  Başvuru beyan formu

2-  Çalışanlara ait bilgi formu

3-  Tapu fotokopisi ve iskân belgesi

4-  Emlak Beyanı

5-  Vergi Levhası fotokopisi

6-  Kiracı ise kira kontratı (aslı)

7-  2 adet Vesikalık resim

8-  Esnaf Odasından faaliyet belgesi  

9-  Sicil memurluğundan sicil tasdiknamesi

10-Ustalık belgesi (Berber, Kuaför, Saatçi, Terzi vb.) Lokantalardan Aşçılık veya ustalık belgesi

11-İtfaiye raporu, itfaiye raporu gerektiren İşletmelerden. İtfaiye raporu gerektirmeyen tüm işletmelerden yangın söndürme cihazı faturası İstenir. (en az 6 kg’ lık)

12-Motor ve teçhizat beyannamesi veya kapasite raporu.

13-Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için alınması gereken izin

 

Şirket İşletmelerinden:

1-  Başvuru beyan formu

2-  Çalışanlara ait bilgi formu ( 5510 sayılı kanunun 8. maddesi )

3-  Tapu fotokopisi ve iskân belgesi

4-  Emlak Beyanı

5-  Vergi Levhası fotokopisi

6-  Kiracı ise kira kontratı (aslı)

7-  Ticaret Sicil Gazetesi

8-  Ticaret sicil tasdiknamesi

9-  Ticaret faaliyet belgesi

10- imza sirküleri

11- Ustalık belgesi (Berber, Kuaför, Saatçi, Terzi vb.) Lokantalardan Aşçılık veya ustalık belgesi

12-İtfaiye raporu, itfaiye raporu gerektiren İşletmelerden. İtfaiye raporu gerektirmeyen tüm işletmelerden yangın söndürme cihazı faturası İstenir. (en az 6 kg’ lık)

13-Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için alınması gereken izin

 

NOT: İşin faaliyetine göre ayrıca bilgi ve belgeler istenir. İşyerinin devri halinde devralan firma ile ilgili bilgi ve belgeler ile noter devir sözleşmesi ve ruhsatın aslı istenmektedir.

Bu belgeler içerisinde kurumun belirlediği zorunlu belgeler bu ekrandan tanımlanıp, sıhhi müessese başvuru beyan bilgileri girişi yapılırken de ekranın sağ tarafında görüntülenir.

 

 

 

 

 

 

   Zorunlu belge tanımlanması için Sıhhi müesseseler Ruhsat için Gerekli Belge Tanımları ekranı açılır.

Yeni butonuna tıklanır ve sistem bize yeni bir sıra numarası verir.

Açıklama kısmına belge türü tanımlanıp kayıt butonuna tıklanır.