SİCİL DOSYALAMA İŞLEMİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Sicil İşlemleri >

SİCİL DOSYALAMA İŞLEMİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sicil Dosyalama İşlemi, sicili oluşturan kişilerin nüfus ve ikametgah adres bilgilerine istenildiği zaman ulaşmak açısından önem taşımaktadır.

Sicil Dosyalama İşlemi ekranında kurum seçildikten sonra klasör numarası ve ona bağlı olarak dosya numarası otomatik olarak program tarafından atanacaktır.

Dosyalama işlemi yapılacak olan sicil numarası yazılarak, sol üstte yer alan “Kayıt” butonu tıklanır. Böylece Sicil Dosyalama İşlemi tamamlanmış olur.