SİCİL RAPORLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Sicil İşlemleri >

SİCİL RAPORLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

   Sicil raporları, kayıt altına alınmış olan sicillerin farklı biçimlerde hazırlanmış rapor listelerinin yer aldığı modüldür.

Sicil İşlemlerinin altında yer alan Sicil Raporları tıklanarak alınmak istenen rapor başlığı seçilir.