SİCİL RAPORU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > Memur Özlük > Raporlar >

SİCİL RAPORU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

   Örnek olarak bir personel geldi ve kurumda çalıştığına dair bir belge istiyor yada beş ve onbeş yıllık memurların kimlik bilgileri isteniyor yada belli yaş aralıklarında olan sicillerin kişisel bilgileri gerekli oldu, bu ekran bu konuda bize yardımcı olacak ekrandır.

 

RAPOR ÖRNEĞİ