SİCİL VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > Memur Maaş >

SİCİL VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

sicilveri

 

   Sicil Veri İgiriş İşlemleri başlığı altında;

 

Memur Sicil Bilgileri Girişi, Memur İcra Bilgileri Girişi, Memur Sicil Puantaj Etkenlerini Aktif Puantaj Dönemine Güncelleme

bölümleri bulunmaktadır.