İŞSİZLİK SİGORTASI AYLIK PRİM LİSTESİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > İşçi Maaş > İşçi Raporlar > İşçi SGK Listeleri >

İŞSİZLİK SİGORTASI AYLIK PRİM LİSTESİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bu menü personel maaşından yıllık aylık kesilen sgk kesenekleri

listesini ayrıntılı olarak görmemizi sağlar.

   Bu prim  kazanç ve kesinti kalemlerinde işsizlik işçi ve işsizlik işveren olarak görüntülenir.