SMS TANIMLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Basın Yayın Halkla İlişkiler Modülü > Hizmet Masası > Hizmet Masası Genel Parametre Tanımları >

SMS TANIMLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

   Sms Tanımları vatandaşlara geri bildirim ve başvuruların ilgili birimlere iletildi mesajlarının tanımlandığı ekrandır.

   Ekran içerisinde her birim için ayrı ayrı ve birden fazla sms tanımlama yapabiliriz.