SOKAK m² MALİYET BEDELLERİ TANIMI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Emlak Vergisi Gelirleri > Emlak Program Parametreleri >

SOKAK m² MALİYET BEDELLERİ TANIMI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

1) Cari yıl yazılarak ardından kurum seçilir.

2) Mahalle Kodu ve Sokak Numarası mercek yardımıyla bulunur.

3) Mahalle Sokak Rayiç Değeri sistem tarafından girilen mahalle ve sokağa istinaden otomatik olarak gelecektir.

4) Arazi olup olmama durumu seçilerek kayıt butonuna basılır. Böylece tanımlama gerçekleşmiş olur.