SONRAKİ YILLARA DEVREDEN ÖDENEK GİRİŞİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Yıl Sonu İşlemleri > Ödenek Devir ve İmha İşlemleri >

SONRAKİ YILLARA DEVREDEN ÖDENEK GİRİŞİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Eğer bir cari yıl bitiminde diğer cari yıla ödenek devri gerçekleştirilecekse bu ekran kullanılır.

   Ödeneği devredilen cari yıl yazıldıktan sonra, devredilecek ödeneğin Kurumsal, Fonksiyonel, Finansal ve Ekonomik bütçe kodu girilir.

   Sıra numarası 1 den başlayarak ilerleyecektir. Geçici/Kesin, Yevmiye Numarası, Yevmiye Tarihi ve Kalan Ödenek alanları otomatik dolacaktır.

   Devreden ödenek miktarı girildikten sonra aşağı açılır pencere yardımıyla Devir Ödenek Türü seçilir.

 

 

 

   Ödeneğin devredileceği Kurumsal, Fonksiyonel, Finansal ve Ekonomik bütçe kodları yazıldıktan sonra “Kayıt” butonu tıklanarak işlem gerçekleştirilmiş olur.