SU ABONE BİRİMLERİNİN TANIMI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Program Parametreleri > Saha işlemleri Parametreleri >

SU ABONE BİRİMLERİNİN TANIMI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Su abone birimlerine ilişkin tanımlamaların yapıldığı ekrandır.

 

 

 

1) Listeden kurum seçilir. “Yeni” butonu tıklanarak sistemin sıradaki abone yönetim sistemi birim numarası ataması sağlanır. Açıklama kısmı doldurulduktan sonra aktivasyon kodu aktif olarak seçilir. Sol üst köşede yer alan

“Kayıt” butonu tıklandığında su abone birimi tanımlanmış olmaktadır