SU BORÇ, BAKİYE RAPORLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Raporları >

SU BORÇ, BAKİYE RAPORLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Su modülüne ait tüm borç ve bakiyelerin raporlandığı bu ekran, muhasebeye yardımcı olmak amacıyla kullanılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

   Su Borç, Bakiye Raporları, Su Raporlarının alt başlığında yer almaktadır.