SÖZLEŞMEDE TAHAKKUK EDECEK GELİR KALEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Program Parametreleri > Su Genel Parametreleri >

SÖZLEŞMEDE TAHAKKUK EDECEK GELİR KALEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bu ekran aracılığıyla sözleşmede tahakkuku gerçekleştirilen gelir kalemlerinin (Abone kayıt bedeli, depozito ücreti vs.) tanımlamaları yapılmaktadır.

 

 

 

1) Sözleşmeyi yapan kurum listeden seçilir. Abone türü tıklanan mercek listesinden seçilir.

2) Gelir tahakkuk türü ilk sözleşme ya da devir sözleşmesi olma durumuna göre seçilir.

3) Gelir tanımı merceği tıklanarak

seçim yapılır. Tutar kısmı manuel olarak doldurulduktan sonra sol üst köşede yer alan “Kayıt” butonuna tıklanır.