SU DÖNEMSEL VADE TARİHİ PARAMETRE TANIMLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Program Parametreleri > Su Genel Parametreleri >

SU DÖNEMSEL VADE TARİHİ PARAMETRE TANIMLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bu ekranda dönemsel vade tarihi parametrelerine ilişkin tanımlamalar yapılmaktadır.

 

 

 

 

1) Listeden kurum seçildikten sonra tahakkuku yapılan gelirin türü seçilir.

2) Dönem ve vade günü manuel olarak yazılır. Vade tarihi işaretlenir. Sol üst köşede yer alan “kayıt” butonu tıklandığında su dönemsel

vade tarihi parametreleri tanımlanmış olur. Ekranı temizleyip sonraki tanımlama işlemine geçmek için ise “yeni” butonu tıklanır.