SU ENDEKS OKUMA FORMU DÖKÜMÜ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Raporları > Su Tahakkuk Raporları >

SU ENDEKS OKUMA FORMU DÖKÜMÜ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Su endeksini okuyan memurun abone bilgilerini doldurarak ulaştığı formu görüntülemektedir.

 

 

 

 

1) Kurum seçildikten sonra ilk son defter numaraları ile sayfa ve taksim numaraları yazılır.

2) İlk abone numarası ile son abone numarası yazılır.

3) Su tarife dönemi manuel olarak doldurulduktan sonra rapor tipi seçilir. “Yazdır” butonu tıklandığında su endeks okuma formu görüntülenir.