SU FİYAT TARİFELERİ TANIMI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Program Parametreleri > Su Genel Parametreleri >

SU FİYAT TARİFELERİ TANIMI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bu ekran aracılığıyla abonelere ait su fiyat tarifeleri tanımlamaları yapılmaktadır.

Birçok belediye merkezde uyguladığı fiyat tarifesini bağlı ilçelerden uygulamamaktadır. Bu farklı fiyat tarifeleri aşağıda görüntülenen ekranda tanımlanmaktadır.

 

 

 

1) Kurum seçimi listeden yapıldıktan sonra su tarife dönemi manuel olarak yazılır.

2) Abone türü listeden seçilir.

3) Su tarife türü kayıt numarası seçeneklerden seçilir.

4) Gelir kodu listeden seçilir.

5) Su fiyat kademesi yazılır.

6) Tutar ve KDV Oranı yazıldıktan sonra sol üst köşede yer alan “kayıt” butonu tıklanarak tarife girişi yapılır. “Yeni” butonu tıklanarak ekran temizlenir ve sonraki tarife girişi işlemine geçilir.