SU GENEL PARAMETRELERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Program Parametreleri >

SU GENEL PARAMETRELERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

   Su Genel Parametreleri başlığı altında abone, sayaç, defter ve fiyat tarifelerine ilişkin tanımlamalar yapılmaktadır.