SU İHBARNAME RAPORU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Raporları > Su Tahakkuk Raporları >

SU İHBARNAME RAPORU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Su modülüyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişilere uyarı yapılmasına yardımcı olan ekrandır.

 

 

 

 

1) Kurum ve tahakkuk türü seçilir. Dönem manuel olarak yazılır.

2) İlk defter ile son defter numarası yazılır.

3) İlk abone numarası ile son abone numarası yazılır.

4) İlk kurum ile son kurum sicil numarası yazılır.