SU PROGRAM PARAMETRELERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi >

SU PROGRAM PARAMETRELERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

suporgramparametre

   Su Program Parametreleri, Su Tahakkuk Gelirleri alt başlığında yer alır. Su genel parametreleri ve saha işlem parametrelerini içerir.

 

   Bu parametreler Su Tahakkuk Gelirleri başlığının altında yer alan kullanıcı tarafından tanımlanması gereken ve ekranlarda yer alan bütün verilerin tanımlandığı parametrelerdir.

Tanımlamaların burada eksiksiz ve tam yapılması ekranların sorunsuz çalışmasına olanak sağlar.