SU RAPORLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi >

SU RAPORLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

   Su Tahakkuk Gelirleri alt başlığında yer alan Su Raporları,

Su işlemleriyle ilişkili olan rapor listelerine erişimi sağlar.

Abone bilgileri, su tahakkuk, su borç bakiye, tahsilat, ödeme emri işlem ve raporları ile diğer çeşitli raporların yazdırıldığı ekranlardan oluşmaktadır.