SİCİL GİRİŞ İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Sicil İşlemleri >

SİCİL GİRİŞ İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sicil Giriş İşlemleri kamu hizmetlerinden yararlanan kişilere işlem yapabilmeleri için sicil numaralarının verildiği modüldür. Bu işlemin yapılabilmesi için kullanıcının, kişinin nüfus verileri ile ikametgah bilgilerini bilmesi gerekir.

Eğer ikametgah adresi tanımlanmış ise kullanıcının aşağıda yer alan adımları izledikten sonra “kayıt” butonunu tıklaması yeterlidir. Adres tanımlanmamış ise bina bilgi girişi ekranı yardımıyla kullanıcının adresi ve bağımsız birimini tanımlaması gerekir. Bu işlem sonunda yine “kayıt” butonu tıklandığında sicil giriş işlemi başarıyla gerçekleşmektedir.

           1) Sicil dosyası oluşturulacak kişinin gerçek ya da tüzel kişi olma durumu seçilir.

          Gerçek kişi olarak seçildiğinde;

         2) Sicil numarası oluşturma işlemine geçilir. Sistem sicil numarasını otomatik atayabileceği gibi kimlik numarasını sicil numarası olarak kendimiz de tanımlayabiliriz. Bahsi geçen kimlik numarası devlet tarafından her birey için özel verilen TC Kimlik Numarasını ifade etmektedir. Kimlik numarasının sicil numarası ile aynı olması işlemlerin yürütülmesini kolaylaştırır. Bu sayede kişi sicil numarasını unutmayacağı gibi, personellerin kişi bilgilerine erişimi de kolaylaşacaktır.

         3) Kimlik numarasının yanında yer alan “K” tuşuna basıldığında kişinin nüfusa ilişkin bilgileri NVİ’den ( Nüfus Vatandaşlık İşleri) çekilerek ekrana dökülecektir. Bu işlemden sonra ekranda eksik kalan bilgiler doldurulmalıdır.

         4) Sicil dosyası oluşturulan kişinin NVİ adresi dışındaki bir adrese ilişkin işlem gerçekleştirmek istemesi durumunda yeni adresinin tanımlanması gerekir.

Adres tanımlandıktan sonra sol üst köşede yer alan “kayıt” butonu tıklanarak sicil oluşturma işlemi gerçekleştirilir.

 

          Tüzel kişi olarak seçildiğinde;

Karşımıza yukarıda yer alan ekran gelecektir.

1)Bu ekran üzerinde de aynı Gerçek Kişi Ekranında olduğu gibi önce Sicil numarası belirleyerek işleme başlanmalıdır. K tuşu aracılığıyla bilgiler ekrana dökülür ve eksik olan bilgiler manuel olarak doldurulur.

2)Ekranlarda yer alan telefon, e-mail, fax benzeri bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır.

3)Tüm bilgiler doldurulup adres tanımlandıktan sonra, sol üstte yer alan “Kayıt” butonuna basılarak sicil oluşturma işlemi tamamlanır.

İkametgah adres kayıt tuşunun yanında yer alan +tuşuna basılarak kişinin yeni adres bilgisi eklenebilir.

NOT: Programın her bölümünde +tuşu sisteme yeni bir tanımlama yapmak için kullanılır.

 

BİNA VE BAĞIMSIZ BİRİM TANIMLARI

Bu ekran, daha önce adres tanımlaması yapılmamış binaların ve bağımsız birimlerinin tanımlanması için kullanılır.

         1) İkametgâh adres girişi eklendiğinde bina bilgilerinin doldurulması gerekir. Bina kayıt sıra numarası bütün bilgiler yazıldıktan sonra otomatik olarak çıkmaktadır.

         2) Apartman veya sitenin adı manuel olarak(elle) yazılır.

         3-4) Mahalle ve sokak adı mercek tıklanarak listeden seçilir. Eğer listede yer almıyorsa mahalle ve sokak bilgileri artı tuşundan yararlanılarak tanımlanır.

         5) Binanın dış kapı numarası yazılır. Farklı mahallere açılan birden fazla kapısının olması durumunda ikinci dış kapı numarasının yazılması gerekir.

         6) Blok numarası manuel olarak yazılır.

         7) Binanın niteliği bina, konut, işyeri gibi seçenekler arasından seçilir.

         8) Pafta, parsel, arsa numarasının yazılması gerekir. Ekran altında yer alan diğer bilgilerde doldurulmalıdır.

 

Bina bilgi girişi doldurulduktan sonra binanın bağımsız birimlerinin tanımlanması işlemine geçilir. İlk bağımsız birim tanımlanır. Bina Bilgi Girişinde yer alan kayıt butonu tıklanarak bina ve ilk bağımsız birim tanımlanmış olur. Aynı binaya ait bağımsız birimler tablo üzerindeki adımlar izlenerek gerçekleştirilir.

         1) Bağımsız birimin tanımlanması için yeni tuşuna basıldığında sıra numarası otomatik olarak tanımlanır.

         2) Bağımsız birimin yer aldığı kat numarası ve kapı numarası doldurulur.

         3) Alan kısmının kayıt işleminin gerçekleştirilebilmesi için boş bırakılmaması gerekmektedir. Alan numarası bilinmiyorsa “1” yazılmalıdır.

NOT: İkinci bağımsız birimin kayıt işlemini tamamlamak için bağımsız birimin yer aldığı ekrandaki kayıt butonu tıklanmalıdır.

 

Bina ve bağımsız birim bilgilerinin girişi tamamlandıktan sonra sicil bilgileri girişi ekranında İkametgah Adres Kayıt Numarası yanında yer alan mercek tıklanır.

 

Yukarıda görünen ekran açıldığında bina kayıt sıra numarası kutucuğuna bina girişi tanımlanırken sistemin atamış olduğu numaranın yapıştırılması gerekir. Yapıştırma işlemi gerçekleştirildikten sonra ilgili adres listede görüntülenir. Adrese bir kez tıklandığında ikametgâh adres kayıt no kısmına numara çağrılmış olur.

İkametgah adres kayıt numarasında görüntülenen numara bir kez tıklandığında ikametgah açık adresi yukarı ekrandaki gibi görüntülenir. Son olarak sol üst köşede yer alan “kayıt” butonu tıklanırsa sicil oluşturma işlemi başarıyla gerçekleşmiş olur.