SÖZLEŞME GİRİŞİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Abone ve Sözleşme İşlemleri >

SÖZLEŞME GİRİŞİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sicili oluşturulan kişi için abonelik bilgileri yardımıyla sözleşmenin hazırlandığı ekrandır. Bu ekran aracılığıyla abonelik üzerinden sözleşme yapılarak borç tahakkuku yapılır.

clip0054

1)Sözleşme Giriş Ekranı açıldıktan sonra dikkat edilmesi gereken ilk husus sözleşme numarasının sistem tarafından otomatik olarak atanacağıdır.

Abone ve Sicil numaraları girildikten sonra ENTER clip0055 tuşuna basılınca sözleşme tarihi, abone türü ve faaliyet türü sistemde daha önce kayıtlı olduğundan ekrana otomatik gelir.

Ev sahibi sicil numarasının girilmesi zorunlu değildir ancak biliniyor ise girilmesi tercih edilir.

2) Bu alan kullanıcı tarafından abone bilgilerine uygun biçimde seçilir.

clip0057

1) Sonra kayıt butonuna tıklanır.

2) Sözleşme kaydedildikten sonra ENTER clip0056 tuşuna basılarak bilgiler ekranda görüntülenir.

Sözleşmeye ait tahakkukun gerçekleşmesi için kayıt butonunun yanında yer alan tahakkuk butonu tıklanır.

 

 

clip0058

Sözleşmeye ait abonelik ücreti ve varsa teminat bedeli için “işlem” butonu tıklanarak tahakkuk işlemi gerçekleştirilir.

 

clip0059

3) Son olarak “aktif et” butonu tıklandığında gelen ekrandan sözleşme onayı verilerek işlem tamamlanır.

clip0060