TAHAKKUK TESLİM TUTANAĞI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Raporları > Su Tahakkuk Raporları >

TAHAKKUK TESLİM TUTANAĞI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

1) Kurum seçilir. İlk abone numarası ile son abone numarası yazılır.

2) Su tarife dönemi manuel olarak doldurulur. İlk ve son tarih aralıkları yazılır.

3) Su abone türleri listesinden abonenin türü seçilir.

4) Gelir tahakkuk türlerinden tahakkuk türü seçilir.

5) Teslim eden ve teslim alan kişilerin adları manuel olarak yazıldıktan sonra açıklama kısmı doldurulur. “Yazdır” butonu

tıklanarak teslimat tutanağı görüntülenir.