TAHAKKUK TÜKETİM RAPORU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Raporları > Su Tahakkuk Raporları >

TAHAKKUK TÜKETİM RAPORU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   Su modülüyle ilgili gerçekleşen tüketimlerin izlendiği ekrandır.

 

1) Kurum seçilir. İlk abone numarası ile son abone numarası yazılır.

2) Su tarife dönemi manuel olarak doldurulur. İlk ve son tarih aralıkları takvim tıklanarak seçilir.

3) Su abone türleri için aşağı açılır listeden seçim yapılır.

4) Gelir tahakkuk türlerinin aşağı açılır listesinden seçim yapılır. Rapor tipi seçildikten sonra “yazdır” butonu tıklanarak su tüketim raporu

görüntülenir.