TAHAKKUK, BORÇ, TAHSİLAT İZLEME EKRANLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Yardımcı Gelir işlemleri >

TAHAKKUK, BORÇ, TAHSİLAT İZLEME EKRANLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

tahakkuktahsilatizleme

   Tahakkuk, Borç ve Tahsilat İzleme Ekranı içinde;

Tüm Gelirler Tahakkuk, Tahsilat İzleme Ekranı bulunmaktadır.