TAHSİLAT BORDROSU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Tahsilat İşlemleri > Normal Tahsilat işlemleri >

TAHSİLAT BORDROSU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

1) Bordro dökümü alınacak sicil aralığının belirlenmesi için ilk ve son sicil numaraları yazılır.

2) Bordro dökümü alınacak tahsilatların ilk ve son tarihi yazılır.

3) Seçeneklerden makbuz detaylı, gelir kodu detaylı olmak üzere istenen rapor çeşidi seçilir.