TAHSİLAT MUHASEBELEŞTİRME KONTROL RAPORU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Otomatik Muhasebeleştirme İşlemleri > Gelir Muhasebeleştirme İşlemleri >

TAHSİLAT MUHASEBELEŞTİRME KONTROL RAPORU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Veznelerimiz aracılığıyla veya Mahsup olarak yapılmış tahsilatların muhasebeleştirilme durumunu kontrol edebileceğimiz bir rapordur.

   Bir sicil veya aboneye ait tahsilat muhasebeleşmiş mi kontrol edebileceğimiz gibi, belli iki tarih arasında yapılan tahsilatların muhasebeleşme durumunu da kontrol edebiliriz.

   Açılan ekranda ilk ve son cari işlem tarihi yazılarak, cari işlem tipi seçilir.

   Rapor çeşidini Genel veya detay olarak belirleyerek raporun ayrıntı durumunu da kontrol edebiliriz.

   Muhasebe durumunu seçerek muhasebeleşen tahsilatları mı yoksa muhasebeleştirilmeyen tahsilatları mı raporlamak istediğimizi belirleriz. Ardından “Yazdır” butonuna basılarak rapora ulaşılır.