TAHSİLAT İPTALİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Tahsilat İşlemleri > Normal Tahsilat işlemleri >

TAHSİLAT İPTALİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

1) Tahsilat iptali yapılacak makbuzun tarihi yazılır.

Kırmızı alanda makbuza ilişkin seri ve sıra numaralarının doldurulması gerekir. Bu bilgilere göre makbuz toplamı görüntülenmektedir.

2) İptal edilecek makbuz listeden görüntülenir ve işlem butonuna tıklanır. Böylece tahsilatın iptali gerçekleştirilmiş olunur.

 

NOT: Tahsilat iptali gerçekleştirildikten sonra dikkat edilmesi gereken en önemli husus makbuzun yazdırılma durumudur.

Eğer iptal edilen tahsilata ilişkin makbuz yazdırılmış ise yazıcı ağzında yer alan makbuz sırası bir numara atlamış olacaktır.

İptal edilen tahsilatta kullanılan makbuz numarası programda geri alınacağı için, yazıcı ağzında yer alan makbuz numarasıyla program eşleştirilmelidir.

Bunun içinde yukarıda yer alan Tahsilat İptal ekranından makbuz numarasının düzeltilmesi gerekir.