TAHSİLAT RAPORLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Raporları >

TAHSİLAT RAPORLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

   Su raporlarının alt başlıklarından biri olan Tahsilat Raporları ekranından veznedarın tahsil ettiği raporlara ve kurumsal tahsilat raporlarına ulaşılmaktadır.